Sẽ siết tín dụng vào bất động sản, chứng khoán

Nội dung trên được đưa ra tại hội nghị trực tuyến về công tác tín dụng và triển khai thông tư 03 về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi COVID-19 do NHNN tổ chức hôm 14-4.

Media viết thế này có vấn đề gì không? Ae cho xin ý kiến cái chứ thấy lo lo

Mở tài khoản ưu đãi: 097.522.8813
Skype :quantran0211