SHB Cuộc đua nhập cuộc

Liệu SHB như nào sau khi các quỹ hô hào mua gom.

1 Likes

Quân anh hiển hôm qua đá tốt vây mà ko bay . chán