SHB đang tích lũy hay phân phối

Vừa chốt lời dòng BĐS nên tìm em Bank mua để dành cho sóng Bank sắp tới

ACE cho em hỏi có nên vào SHB lúc này không?
Em thấy con này thanh khoản thấp đi, thị giá thấp hấp dẫn so với các bank khác, tích lũy cũng lâu, và nghe đâu có tin bán vốn cho nước ngoài gì đó?

1 Likes