SHB- Hàng có lái như gái có chồng

SHB

Hàng có lái như gái có chồng

Dòng tiền tham gia vào SHB chưa thoát hàng

Chỉ cần nổ lực nhỏ cũng có thể đẩy giá Trần

image

Lái nhà anh Hiển là lái lụa rồi, lên xe, thắt dây và phi thẳng thôi

Trà Kha quê Cần Thơ phải ko?

ngon rồi. LÊN LUÔN

Bác Hiển tặng ít nhất 3 cây Trần

5 nhé

Từ 5 lên 30 Hmit kinh thặc

hope so

1 Likes

Múc SHS có phải lườm thịt gắp rau ko Ad ? :frowning: