Shb - thông điệp gì từ lệnh 190,500,000,000 vnđ

Cá nhân em nghĩ là 2 lệnh này để đóng vào mồm những bác short kho còn các bác ?

ký tên: Em anh Quyết cháu chú Hiển.

Đợt này nhóm xọc lộng hành quá đáng quá làm nhiều anh lớn nóng mắt, nhưng không mấy ai mạnh được như anh Hiển để vả vỡ mồm bọn nó. Nó nhân tiện nhiều dòng đang bước vào downtrent xọc toán loạn vàng thau lẫn lộn. Hôm nay SHB vả cho qua này không biết tuần sau bọn nó còn lộng hành nữa không, chắc sẽ vẫn mon men xọc tiếp vì bọn nó chưa cover đủ hàng đâu.

1 Likes

SHB đợt này giết Short thật rồi, định dư trần ép bán xuống à, lại bị vả cho phát lệch mồm, lời cảnh báo của các anh với Short quá đỉnh, định làm quả GameStop Việt nam sao các anh?