Short lại phải cover do DJ vượt đỉnh tiếp

Nhà nhà short hôm qua do nhìn DJ và các ttck Châu Á
Hôm nay lại phải đua cover…vất vả cho các anh short ghê…hihi

DJ vượt 3 dãy núi Trường Sơn rồi…VNindex mái không lớn nổi , hòm qua media tràn ngập short