Short short short………

Chốt <1264p……………! hình ảnh

Hic sao short vậy bác :frowning: bác cho em xin cái lý do với

Hn ăn nhẹ 15poin