Siêu cổ BĐS - Đầu tư công vẫn còn đất diễn cho tuần sau?

:boom:Thị trường chỉnh nhẹ cuối tuần 7.1.2022
:white_check_mark:Đại gia đình “Đầu Tư Thịnh Vượng” vẫn có bánh chưng tím
:white_check_mark:Chúc mừng cả nhà nhé !:partying_face::partying_face:
#DIG #LCG #SAM #L14
:pushpin:Ai muốn có những mã tốt có thể tham gia room mình hỗ trợ nhé:
:pushpin:ĐẦU TƯ THỊNH VƯỢNG https://bitly.com.vn/pvdetq
:pushpin:Liên hệ : 0938057538 Mr. Nguyễn Tài

Múc BBC vùng 23-24 đc ko hả cụ top?