Siêu cổ - cầm dài hạn 2022

Mới ra đường nhặt được 1 tỷ. Nhờ các cao nhân chỉ giáo xem giờ cầm mã nào Hold tới cuối năm 2022 được a.
Thấy mn đang tư vấn: FLC, ROS, HQC.
Nhờ các bác tư vấn giúp a. Em cảm ơn a.

chúc mừng bạn đã có câu trả lời

Hold tới cuối năm còn 300 tr rút ra về đủ ăn cái tết ấm

HQC đồ thị ngon

Chủ tịch bán ra chốt lãi là hết game rồi

image

Chơi hàng penny có cái giá của hàng penny