Siêu cổ phiếu GVR

Về kỹ thuật chỉ báo SKD đường nhanh đang tăng khoảng cách với đường chậm và gần chạm ngưởng 100 cho thấy lực cầu chủ động cực kỳ mạnh. Tương tự chỉ báo MACD cũng cho tín hiệu tăng mạnh.
Tiềm năng về BĐS KCN của GVR thuộc dạng khủng.
Ngoài ra big game khi vào VN30 với lượng hàng trôi nổi chỉ có 130tr. Một trong những cổ phiếu tốt có lượng hàng trôi nổi cực kỳ ít các cá mập làm sao nhập cho đủ cơ số đây.
Tôi định giá ngắn hạn GVR 45, trung và dài hạn phải trên 55.
gvr

e đang chờ chỉnh thành tay cầm làm vòng 2 đây

May quá hôm nay mình cũng lên tàu mã này

Hold chặt

GVR chiến đường dài ngon

gvr mai sẽ nổ vượt 40

hold càng lâu càng ăn dày

Target của riêng em là lên 4x đó bác, không biết dài hạn của mọi người tới đâu, cho em tham khảo với

dài hạn quanh 50

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/chung-khoan/2021-06-19/thay-gi-tu-ke-hoach-kinh-doanh-cua-gvr-105973.aspx