Siêu sóng uptrend

Hôm nay dòng tiền lan tỏa khi số mã tăng gấp 3 lần số mã giảm (330 so với 93), các dòng cổ phiếu đoạn trước điều chỉnh sâu nay đã bắt đầu có dấu hiệu tạo vùng nền cân bằng cung cầu tại đáy, chỉ chực chờ bùng nổ.
***Vậy để phát hiện đáy của cổ phiếu cần quan sát điều gì? Tìm điểm mua an toàn cho trend trung hạn:

https://youtu.be/78J9OUARvPM

Mai lại đỏ