Sợ a quyết thật

1 Likes

ÔI. Tin tốt vậy mai ART, FLC, AMD trần à