Sóng bất động sản tính theo năm, điều chỉnh vài nhịp 20% - 50% là cần thiết để nhà cái, tạo lập gom hàng với số lượng lớn để sau đánh lên trời luôn

  • Cổ đất ăn bằng lần thì cũng sẽ xuống bằng lần, đó là điều tất nhiên. Đó cũng là lúc rũ bỏ những nhà đầu tư cũ, lướt, fomo, để thay bằng các nhà đầu tư mới, muốn làm điều đó thì phải cho những cơn đại sóng thần càng quét thì mới sạch được.

  • Trong lúc càng quét thì NHÀ CÁI,TẠO LẬP SẼ tranh thủ gom hàng với số lượng cực lớn bởi những nhà đầu tư sợ hãi, bán tống bán thoái, khi đánh mất niềm tin hy vọng vào doanh nghiệp, sau đó NHÀ CÁI, TẠO LẬP sẽ để đánh lên TRỜI. Bởi từ xưa tới nay SÓNG BẤT ĐỘNG SẢN kéo dài hàng năm trời, chứ không phải 1 vài tháng. Rồi lúc đó chúng ta lại ùa theo, muôn đời là thế.

  • Thời kỳ bơm tiền, kích thích nền kinh tế, khủng khoảng, lạm phát liên tục phá kỷ lục…Là yếu tố để cho Bất động sản tăng phi mã, tăng bất chấp.

  • Đừng bao giờ bán bất chấp trong lúc hoảng loạn, đó là phương châm sống còn, hãy đợi chờ cơ hội, nó xuống mãi rồi sẽ hồi và tăng lên, khi SÓNG VẪN CÒN, XU HƯỚNG VẪN ĐI LÊN, thì ta sợ gì.

2 Likes

Lần này anh em có vẻ bình tĩnh hơn trước, không hoản loạn, hầu như bán bao nhiêu thì NHÀ CÁI nó hốt hết.