Sóng ngành

Năm chứng khoán bùng nổ ở nhóm dầu khí, vẫn chỉ đang tại chân sóng, và thường khi cổ phiếu ở chân sóng sẽ khó nắm giữ nếu không kiên định. Sóng ngành là bắt buộc 70% số cổ phiếu ngành đó tăng căng giá ở đóng cửa. GAS. BSR. PVD.

Bsr siêu sóng năm 2022.

1 Likes

Hang không cất cánh giá dầu con tăng cao nua

Bsr chiếm lĩnh thị trường việt nam