Sốt đất diễn ra mạnh và trên diện rộng

Bà con chốt lời chứng khoán, rút tiết kiệm, huy động mọi nguồn lực đổ dồn vào đất. Phải làm gì lúc này các bác?

1 Likes

Sốt đất là thật
Chốt lời ck mua đất thì chưa nhiều, cuối sang năm và 2023 dân chốt lời ck sáng múc đất mới ác
Giờ đang đoạn tiền tiết kiệm ls thấp, bán vàng.,

Vậy là Ck sắp Xập dồi
Lỗ kép dồi