SSI chắc phọt mất thôi

SSI bị kẹp từ giá 56 đến giờ không có lối thoái các bác ạ, chắc lái nó xóc cho khô máu quá.

SSI chắc về 50 mới làm vòng mới được

Rồi xong, cả đám CK rủ nhau đi bụi, trả dép em về