STB - Khối lượng bùng nổ chưa từng có!

image
STB bùng nổ vol chưa từng có
-khối lượng giao dịch gần 100 triệu cp
-thanh khoản gần 2000 tỷ
Có nên vào không các bác chuẩn VSA!