Sự kỳ vọng vào cắt giảm lãi suất của FED tăng!

Thị trường hiện đang kỳ vọng xác suất 78% Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9, tăng từ mức 64% một tuần trước và mức 50% một tháng trước.