Sự thật về DIG ( Phó Chủ tịch đăng ký mà không mua vén màn bí mật )

9 Likes

Bạn nói như là người nhà của Bác Tuấn chủ tịch nhỉ

cắm làm gì ngân hàng, 10 ăn 5 bao giờ chẳng thiệt lại còn LS vay…cứ làm cho cổ lên giá bán mịa nó đi rồi esop lại ăn ngay chắc cú…đíu ai làm như chủ thớt nghĩ đâu…post vớ vỉn quá…bán

Căng nhỉ, lãnh đạo công ty mà cứ lươn thế này thì mất niềm tin là đúng rồi, nếu đàng hoàng chẳng ai đưa tin đăng ký mua để lôi kéo nhỏ lẻ cả hic

1 Likes

ko mua là thằng Hèn, thế thôi

1 Likes

đã cắm NH là ứ có tiền (như chủ pic đăng) thì tiền đâu mà mua…CK, giá CP (giả sử) đem cắm ko bao giờ có giá cao bằng 1 phần giá trị thật…Tôi chạy…các CP khác cũng thế…ko tham ga cú hồi lần này


….:.

1 Likes

Những tin tức xấu về DIG trong thời gian vừa qua cũng đã thẩm thấu đủ vào giá rồi, tin tức về vĩ mô đối với BDS cũng dần tốt lên. Vì vậy, DIG cơ bản đã tìm đáy, đang cất cánh trong nghi ngờ…

Lãnh đạo nói phải chuẩn không thì thôi, nói ko chuẩn thì lời hứa có chuẩn không hay lại tại cái này cái lọ cái chai. Kết quả kinh doanh cuối năm sẽ thể hiện thôi, khó khăn thì bảo khó khăn lại hứa lợi nhuận cuối năm thật cao nói phét

Giá cp kể cả về 10k kinh doanh tốt thì lên 100k bình thường. Hứa hươu hứa vượn để phcp giá cao không hay lắm. Tiền của ai người đó tự quản thôi tùy

1 Likes

Hehe bán hết đi, Bán sạch đi mua cổ uy tín mà giữ, lải nhải như thần kinh

Chủ tịch không mua mà còn phi.chứng tỏ DIG vẫn còn ngon.chứ chẳng lẽ người mua ngu.:grin:

nay đk mua 100 triệu CP dig giá sàn nhé