SZC - CTCP Sonadezi Châu Đức

, ,

Triển vọng đầu tư SZC

 1. Biên lãi gộp giảm mạnh trong nửa đầu năm 2022
  Nửa đầu năm, SZC ghi nhận đạt gần 540 tỷ đồng doanh thu, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên biên lãi gộp đã giảm mạnh về mức 36% so với mức 64% cùng kỳ kéo theo lợi nhuận gộp giảm 24,5%. Lãi sau thuế ghị nhận mức giảm 28% so với cùng kỳ, về mức gần 137 tỷ đồng.
  Biên lãi gộp giảm mạnh là do trong kỳ SZC ghi nhận phần lớn (340 tỷ đồng) doanh thu bán sỉ khu công nghiệp (KCN).

 2. Đợt mở bán đầu tiên của dự án Hữu Phước có thể sẽ có đóng góp lớn từ nội bộ
  Trong tháng 5/2022, SZC đạ thông qua kế hoạch mua bán nhà ở hình thành trong tương lai. Theo đó công ty dự kiến ký hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai dự án dân cư Sonadezi Hữu Phước (Hữu Phước) với người nội bộ và các bên liên quan gồm Trưởng Ban kiểm soát kiêm Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ; người liên quan thành viên độc lập HĐQT; và người liên quan của Phó tổng giám đốc kiêm người được uỷ quyền công bố thông tin.
  Trong báo cáo tài chính nửa đầu 2022, SZC vẫn chưa phát sinh doanh thu từ dự án Hữu Phước. Chúng tôi kỳ vọng dự án sẽ được mở bán và hạch toán doanh thu giai đoạn 1 trong nửa cuối năm, tuy nhiên trong lần mở bán này mức đóng góp doanh thu từ các hợp đồng nội bộ (bao gồm khoản hợp tác với D2D) sẽ cao hơn dự báo trước đó.

 3. Cập nhật quỹ đất đến cuối năm 2021
  Đến cuối 2021 SZC đã nhận bàn giao 1.798 ha, trong đó quỹ đất công nghiệp ước tính khoảng 1.123 ha và quỹ đất đô thị khoảng 633 ha. Với tỷ lệ thương phẩm khoảng 40%, quỹ đất đô thị sẵn sàng triển khai của công ty ước tính khoảng 253 ha.

 4. Dự báo nửa cuối năm 2022
  Theo thông tin doanh nghiệp công bố, chúng tôi nhận thấy SZC đã thực hiện hạch toán hết các hợp đồng bán sỉ trong nửa đầu năm, do đó kỳ vọng mức biên lãi gộp của mảng KCN sẽ tăng trở lại trong nửa cuối năm. Dự báo SZC sẽ hạch toán khoảng 120 – 150 tỷ đồng LNST từ mảng KCN trong phần còn lại của năm.
  Kỳ vọng giai đoạn 1 của dự án Hữu Phước sẽ được mở bán và ghi nhận 1 phần lợi nhuận trong nửa cuối năm 2022. Theo đó mức độ đóng góp của dự án Hữu Phước sẽ vào khoảng 120 tỷ đồng.

Liên hệ trao đổi và cập nhật báo các nhóm ngành: 0965.383.749 ( za.lo)