SZC - Đón sóng BDS KCN (phần 2)

SZC là doanh nghiệp trong nhóm BDS KCN có quỹ đất còn rất nhiều và ở vị trí đắc địa có tiềm năng phát triển: 508 ha còn lại tại KCN Châu Đức trong tổng số 1109 ha của cả dự án. Giá hiện tại quanh 85 USD/m2/chu kỳ thuê so với các năm trước 50 USD (2020), 60 USD (2021), 75 USD (2022).

**1. Thông tin mới nhất **
Cuối tuần qua SZC được UBCK phê duyệt phát hành 2:1, tức cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 1 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán là gần 60 triệu đơn vị, tương đương 50% số cổ phiếu đang lưu hành. Giá chào bán là 20.000 đồng/cp (thị giá hôm nay 42.150), thu về 1,200 tỷ.
Trong ĐHCĐ đã có nêu :
Thu về 1200 tỷ = 400 tỷ đầu tư cho dự án Sonadezi + 800 tỷ trả nợ
2. Sức khoẻ tài chính
SZC đang lưu hành một lô trái phiếu phát hành từ tháng 1/2021, tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng. Công ty đã thanh toán 300 tỷ đồng tiền gốc của lô trái phiếu này nên giá trị còn lại là 200 tỷ đồng. Lô trái phiếu được huy động cho dự án Khu đô thị Châu Đức tại Bà Rịa Vũng Tàu và đã giải ngân 361 tỷ đồng.
"Tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 của SZC đã thông qua tăng vốn đầu tư từ 1,237 tỷ đồng lên 9,381 tỷ đồng, tăng gấp gần 7 lần."

3. Hiệu quả hoạt động:

4. Tốc độ hoàn thành kế hoạch


Liên lạc qua: Ms. Linh - Chuyên viên PTĐT : 0949.933.437
Room cập nhật thông tin : https://■■■■.me/g/mjkgie386
Anh chị có thể xem video chi tiết bên dưới:

Con này với PHR là hai mã KCN rất ngon