T thấy một bẫy

Đó là các dòng cổ phiếu bị đầu cơ bơm giá, doanh nghiệp ra tin tốt ví dụ như kế hoạch kinh doanh năm nay tăng vài lần… Nhà đầu tư thấy ngon nhảy vào thế là bị táng vào đầu đống cp đến mức sàn luôn. Các chứng sỹ cẩn trọng