Tại sao cần đầu tư vào doanh nghiệp tốt và các tiêu chí có thể định giá cơ bản cho một nhà đầu tư mới

  1. Lọc cổ phiếu theo phương pháp đầu tư tăng trưởng.

Phương pháp đầu tư tăng trưởng là phương pháp đầu tư tập trung vào sự tăng trưởng vốn của nhà đầu tư. Đây là phương pháp nhắm đến việc đầu tư vào cổ phiếu tăng trưởng hoặc các công ty có thu nhập được dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ trên mức trung bình so với các ngành công nghiệp của nó hoặc toàn bộ thị trường. Đây là phương pháp giúp nhà đầu tư lọc ra được các cổ phiếu của công ty đang trên đà tăng trưởng ổn định.

  1. Lọc cổ phiếu theo phương pháp đầu tư giá trị:

Lọc cổ phiếu bằng phương pháp đầu tư giá trị là phương pháp tìm kiếm các cổ phiếu hiện đang được thị trường định giá thấp hơn giá trị thật của chúng, mua và nắm giữ đến khi giá thị trường bằng hoặc cao hơn giá trị nội tại của cổ phiếu thì bán ra và kiếm lời từ khoảng chênh lệch này. Phương pháp đầu tư giá trị đòi hỏi nhà đầu tư luôn phải quan tâm sâu sắc đến doanh nghiệp. Phương pháp này cho phép nhà đầu tư có thể chọn được những cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng tốt.

  1. Lựa chọn cổ bằng trị giá sổ sách P/B:

Đây là phương pháp chọn lọc mã cổ phiếu rất dễ áp dụng. P/B =< 0.8 là có thể mua được.

Từ đó tính được P = Giá trị sổ sách/cổ phiếu *P/B doanh nghiệp. Ở phương pháp này cần phải lưu ý là chỉ dùng tỷ lệ giá trên giá trị sổ sách đối với các công ty có nhiều tài sản vật lý để phục vụ hoạt động kinh doanh thường nhật.

  1. Lựa chọn cổ phiếu bằng tỷ số P/E:

Tỷ số P/E là tỷ số giá trên lợi nhuận được sử dụng như sau:

Theo các chuyên gia thì tỷ số P/E tốt là khi P/E thấp hơn 70% tỷ số P/E trung bình của doanh nghiệp (tức được chiết khấu 30%)

P = E*70% Tỷ số P/E trung bình 10 năm

  1. Lựa chọn cổ phiếu bằng tỷ suất cổ tức:

Khi sử dụng phương pháp này nhà đầu tư sẽ phải kiểm tra xem tính ổn định của cổ tức được chi trả bởi công ty. Và tỷ suất này phải được kiểm tra trong vòng 10 năm gần nhất. Để có thể thấy được doanh nghiệp đó có chi trả đều đặn cổ tức hay không. Tỷ suất cổ tức phải cao hơn ít nhất 2% so với tỷ lệ lãi suất phi rủi ro.

  1. Lựa chọn cổ phiếu trên công thức tăng trưởng:

Đây là phương pháp khá đơn giản.

Công thức: V=EPSx (8,5+2g)

V: giá trị nội tại của công ty

EPS lợi nhuận trên cổ phiếu

G tỷ lệ tăng trưởng dự kiến = tỷ lệ tăng trưởng trong 10 năm qua

Theo công thức mức giá phù hợp để mua vào:

P = 70%V. Từ đó chọn lựa ra những cổ phiếu đang nằm trong mức giá tốt có thể mua vào.

Chọn được mã cổ phiếu tốt sẽ góp phần rất lớn trong việc đầu tư sinh lời của nhà đầu tư, nhưng đó không phải là tất cả. Nếu muốn đầu tư chứng khoán một các an toàn, nhà đầu tư phải cần có cho mình một nền tảng kiến thức vững chắc để có thể giải quyết các vấn đề phát sinh và tăng cơ hội kiếm lợi nhuận cho chính bản thân.

Để có một kiến thức vững chắc về đầu tư bác nào quan tâm tới một khóa học cơ bản thó thể tham khảo tại link dưới đây : https://forms.gle/99qGATAWW7YPBMGa8

7 Likes

bác nào có nhu cầu học nhắn tin cho chủ pic để được hướng dẫn vô nhóm học

6 Likes