Tấm chiếu mới

e mới dùng f247 cho e hỏi dùng tn hiệu quả nhất ạ.