Tâm điểm phiên đáo hạn

ndex vẫn cho thấy 1 tín hiệu khó lường, chỉ số giảm hơn 10 điểm với sự ảnh hưởng của dòng trụ vn30. Tâm điểm sự chú ý vẫn là phiên đáo hạn phái sinh. Thị trường có khả năng tạo 2 đáy hay chỉ đơn thuần là sự luân chuyển của dòng tiền? Mời anh chị xem qua video