Tâm lý giao dịch phái sinh 28/7/2022

, , , , , ,

🤝Góc Chia Sẻ🤝 28/7/2022 Chia sẻ kiến thức phái sinh .

  • Đối với phiên 27/7/2022 sự kỳ vọng vnindex sẽ lắp gap 1180 và điều đó đã đặt được lúc 14h tiếp tục với nhịp rút rất của vnindex chúng ta có thể kỳ vọng vnindex đóng cửa với chỉ số cao nhất và điều đó cũng đã đạt được. Vì vậy đối với những dữ liệu đó ta có thể lấy làm cơ sở để cho rằng thị trường phái sinh có khả năng tiếp tục tăng trong phiên 28/7/2022. Tuy nhiên thị trường chứng khoán luôn có những vấn đề khó đoán trước nhưng với tín hiệu sáng nay 28/7/2022 ta có thể thấy xu hướng dòng tiền và các cp tham gia dẫn dắt dòng ngành đã có mở đầu tốt.

  • Kết luận đối với thị trường phái sinh ta có thể đưa ra xu hướng tăng cho phiên sáng bên cạnh đó sẽ tiếp tục có những phép tính phức tạp về quy luật (cung-cầu) để xem xét vùng thị trường phái sinh đạt ngưỡng (cung-cầu) bằng nhau và có khả năng mở ra xu thế mới.

→ Phái sinh ta có 3 nguyên tắc cơ bản .

  1. Xác định xu hướng bằng dư liệu thu thập được để phân tích.

  2. Xác định vùng để vào lệnh thăm do thị trường và gia tăng tỷ trọng khi xu hướng nằm trong phép tính.

  3. Nghiêm khắc đối với quy luật cung cầu ta có thể xác định xu hướng thay đổi .