Tâm sự từ thương vụ thua lỗ nhiều nhất?

Kể tên một mã cổ phiếu khiến bạn thua lỗ nhiều nhất, lý do mua và bài học rút ra từ thương vụ thất bại đó?

Mình trước: HAG
Lý do: Thích bầu Đức, thích bóng đá HAGL nên mua thôi, mà ngày xưa bầu Đức giàu nhất sàn luôn ấy.
Bài học: Lúc đó mua vì thích chứ cũng không đọc BCTC, không phân tích TA, FA gì cả, cũng nghe F hô hào ác lắm. Mà đã thích thì cần gì lý do đúng không?. Nhưng khi mất tiền rồi thì sau này xuống tiền đều nghĩ đến vợ con trước tiên, sau đó ngồi phân tích đủ kiểu mới dám Enter.

Mọi người có thể chia sẻ lần đầu thất bại, thua lỗ lớn nhất của mình thế nào không?

- Tâm sự chứng khoán -

1 Likes