Tạo lập bán dao nhiều quá

ndex kết phiên 26/4 bằng 1 sự giảm rất mạnh hơn 32 điểm. yếu tố gì khiến TT rơi mạnh và rủi ro hiện tại là gì? Chiến lược cơ cấu danh mục thế nào cho hiệu quả? Mời anh chị xem qua video