Tất cả lý do vì sao cổ phiếu tăng giá

Nếu cổ phiếu tăng giá vì doanh nghiệp tốt, tại sao rất nhiều doanh nghiệp bị lỗ liên tiếp trên thị trường lại tăng liên tục trong khi rất nhiều cổ phiếu có cơ bản không tăng?

Nếu doanh nghiệp mình mua là tốt, tại sao nó phải đợi 5-10 năm nó mới tăng. Và vì sao doanh nghiệp tốt như vậy nhưng lại từ trần thành sàn?

Những câu hỏi này mình sẽ trả lời trong một bản cheat sheet của mình về tất cả các lý do có thể tóm gọn lại. Cổ phiếu tăng vì số lượng cầu vượt cung. Tức là người mua nhiều hơn người bán. Chỉ vậy thôi

Vậy cổ phiếu tăng

  • Cung giảm

  • Cầu tăng

…Tí mình viết tiếp cơ hội đầu tư sắp tới cho từng trường phái giờ ăn trưa đã

1 Likes

và nếu như ngày nào cũng nhìn bảng điện thì bác sẽ không thể giữ cổ phiếu của mình quá 3 tháng

1 Likes

Hì đúng thật

1 Likes