TCB hành trình 6x

TCB công bố kết quả kinh doanh Q1/2021 cao, với tổng thu nhập hoạt động và lợi
nhuận trước thuế (LNTT) lần lượt đạt 8,9 nghìn tỷ đồng (+46,2% so với cùng kỳ) và 5,5
nghìn tỷ đồng (+76,8% so với cùng kỳ). LNTT hoàn thành 27,9% kế hoạch năm 2021 là
19,8 nghìn tỷ đồng.
• Tín dụng của TCB tăng trưởng mạnh, được hỗ trợ nhờ các doanh nghiệp lớn. Môi trường lãi suất thấp trong thời gian kéo dài đã hỗ trợ NIM, cũng như mảng dịch vụ ngân hàng đầu tư bán lẻ và bán bảo hiểm. Đồng thời, chiến lược số hóa giúp TCB cải thiện tỷ lệ CASA và chuyển mình sang mô hình ngân hàng giao dịch.
Về kỹ thuật:


cổ phiếu đã sw vùng 40-41 được gần 3 tháng. Yếu tố dòng tiền vào break out phiên ngày 4/5 được xem là xác nhận một xu hướng uptrend mạnh mẽ
chi tiết trao đổi thêm: 0345 358 959