TCB - Mua còn kịp

Kết quả kinh doanh năm 2020

  • Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 15,800 tỷ đồng, tăng 23%.

  • Tính đến ngày 31/12/2020, tổng tài sản tăng 15% so với đầu năm, đạt gần 439, 603 tỷ đồng

  • Cho vay khách hàng tăng 20% (277,524 tỷ đồng), tiền gửi khách hàng tăng 20% (277,458 tỷ đồng)

Kế hoạch năm 2021

  • Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 19,800 tỷ đồng, tăng 25.3% so với cùng kì

  • Tỷ lệ nợ xấu đề ra được kiểm soát dưới 2%

=> Khuyến nghị: Mua dưới 42

:white_check_mark:Tham gia nhóm cộng đồng để cập nhập thêm thông tin KÊNH THÔNG TIN CHỨNG KHOÁN
:white_check_mark: Liên hệ Ms. Ngân 0348323243 để tham gia room Vip


TCB hàng này là hàng chỉ mua ko cần bán!

chờ Breaout theo chân em gái xinh đẹp cái nhỉ

thế là anh em mình chung tàu rồi à

gom dần được á anh, gom giờ có giá tốt, chờ break mình gia tăng