TCD: Siêu sóng...tím bất chấp

TCD: Con này có game gì không mà CE liên tục thế các bác nhỉ?
Các bác cho em xin nhận định về em này với. :yum: