TCH- TÊ XÊ HÁT thật tử tế và lịch sự!

#TCH - Tê Xê Hát

Từ khi tham gia vào rổ VN30 chưa thấy Anh Hát đánh đàng hoàng tử tế như bây giờ. Có khi nào Anh đánh lên 45 luôn không ta.😃

👌Room cho điểm mua sớm TCH🧨 https://■■■■.me/g/rsaojk784

⏩⏩Anh chị NĐT nhớ ghé tham quan mua sắm và chọn mã nhé .