TCI - Đợt này lên bao nhiêu đây?

TCI - Cổ phiếu dòng chứng khoán chưa tăng. Hôm nay e nó đã có dấu hiệu chạy.

Lợi nhuận ok đấy, thị trường chung đang xấu chắc chỉnh vài phiên