Thả lỏng theo tự nhiên như A7 với L14. Cứ từ trên xuống mà múc sáng 18 /11/2021

Cứ tự nhiên từ tốn

Bất chiến tự nhiên Thành.