Thái Nguyên: Đầu tư dự án khu đô thị hơn 553 tỷ đồng

UBND tỉnh Thái Nguyên vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị số 3 thuộc đô thị mới Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ với tổng mức đầu tư 553,468 tỷ đồng, trong đó chi phí thực hiện dự án là 428,491 tỷ đồng và chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là 124,977 tỷ đồng. Dự án nhằm hình thành một khu đô thị mới hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch, tăng quỹ nhà ở và góp phần phát triển đô thị, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh Thái Nguyên nói chung và huyện Đồng Hỷ nói riêng, tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương. Việc đầu tư xây dựng được thực hiện theo phương án nhà đầu tư xây dựng toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi ranh giới của dự án đã được phê duyệt, đảm bảo đồng bộ, kết nối với hạ tầng kỹ thuật ngoài phạm vi dự án. Sau khi hoàn thành phần hạ tầng kỹ thuật, nhà đầu tư sẽ bàn giao phần diện tích đất xây dựng công trình hạ tầng xã hội cho địa phương quản lý, đầu tư theo quy hoạch được phê duyệt.

Thông tin chi tiết: https://baoxaydung.com.vn/thai-nguyen-dau-tu-du-an-khu-do-thi-hon-553-ty-dong-364912.html