Tham vọng mở rộng quỹ đất tại các thị trường mới của hàng loạt đại gia BĐS trong năm 2022