Than khóc liệu có ích?

Hôm qua thị trường thị trường có phiên giảm nhẹ nhưng những dòng cp phía trên cũng bị bán. Có thể là nhiều người suy nghĩ sẽ bán cổ phiếu đó được giá và giữ cổ phiếu yếu lại. Vì đợt này bị call margin, bị 2 ngày rồi nhưng ngày sau đã giảm hơn 50% so với ngày đầu.

Gần như ai còn ở trên thị trường này cũng bị thiệt hại hết, anh em nên hạ quy mô tài khoản về mức an toàn… để chúng ta nếu muốn giữ cổ phiếu mạnh. Chúng ta đã sai thì cũng không nên bào chữa làm gì và đặc biệt là không nên khuyết đại cái sai của mình. Nếu thị trường tiếp tục rơi nữa thì chúng ta cắt hết 50% danh mục ra.

Lúc trước từ thanh niên, mới đi học, là sinh viên chúng ta đã có gì đâu? Giờ cùng lắm mất hết chúng ta làm lại thôi. Nhưng hiện tại chúng ta có nhà, có xe, có người thân bè bạn bên cạnh. Thì một thời gian sau chúng ta cũng làm lại được. Đừng quá bi quan mà nghĩ tiêu cực, làm những việc khiến anh em phải hối hận sau này. Thị trường không thể xuống mãi. Chẳng lẽ chúng ta ngồi đó mà khóc, phải tích cực lên. Trước kia không có gì nhưng chúng ta đã lao động và có được.
Hãy dũng cảm lên nhé !