Thận trọng tháng 12 để đón sóng Q1 2022

THẬN TRỌNG THÁNG 12 ĐỂ ĐÓN SÓNG Q1/2022. 2 tuần tháng 12 vừa qua vừa cho thấy sự thận trọng của thị trường và dòng tiền và VNI vừa phục hồi nhẹ sau đợt điều chỉnh khá. Từ nay tới cuối tháng còn nhiều thông tin có thể ảnh hưởng tiêu cực hoặc tích cực tới thị trường do đó quan điểm của mình giai đoạn này là vẫn thận trọng. Thị trường có thể test lại vùng dưới hoặc bật mạnh lên vùng trên hoặc vẫn có thể lình xình quanh mốc tham chiếu cho tới hết tháng. Vậy chúng ta nên làm gì cho từng trường hợp? Nếu thị trường có test lại là cơ hội tốt cho những ai còn cầm tiền và không bán ra cho những ai còn cầm cổ hoặc full cổ. Với ai còn sức mua có thể canh hàng có sẵn mua thêm. Nếu thị trường có cây tăng khối lượng lớn xác nhận xu hướng thì lưu ý không mua đuổi ngay mà hãy chờ nhịp tích lũy lại sẽ có lợi hơn. Ai cầm cổ thì có thể gia tăng vào phiên kế sau phiên bùng nổ. Thị trường lình xình quanh tham chiếu thì ta vẫn ngồi im quan sát. Trong mọi trường hợp mua, lưu ý không mua đuổi mà hãy chờ cân bằng. Trong mọi trường hợp bán, lưu ý không bán tháo giá rẻ hoảng loạn. Xấu nhất thị trường có test lại vùng dưới là để tăng lại và đó là điều cần biết để quản trị tài khoản. Thay vì theo sự tăng giảm hằng ngày thì chúng ta nhìn dài hơi hơn cho Q1 2022 sẽ bắt đầu trong 2 tuần nữa để có sự định hướng cho ngành và mã sẽ hưởng lợi. Qua những gì quan sát được, ngành chứng vẫn đang là ngành hưởng lợi trực tiếp và kéo dài ít nhất là tới Q1/2022. Tiếp theo là nhóm ngành bank sẽ có sự hưởng lợi từ game tăng vốn đang được ráo riết thực hiện. Sự tăng vốn này nhằm đáp ứng tiêu chuẩn Basel để có thể nới room tín dụng cho giai đoạn bơm tiền sắp tới. Giai đoạn bơm tiền sẽ làm cho giá BDS và BDS khu công nghiệp tăng giá mạnh và cũng là một trong những ngành hưởng lợi. Cuối cùng đầu tư công sẽ hưởng lợi trực tiếp từ gói kích thích. Đó là một số ngành gợi ý cho giai đoạn bơm tiền và kích thích đầu tư công để mọi người tham khảo. Trong từng dòng hãy quan sát và lọc cp mạnh để nắm giữ tùy khẩu vị của mỗi người để chuẩn bị cho con sóng đầu 2022 nhé. Tham gia room tại https://■■■■.me/g/bebnqq924