Than vàng danh vì sao giá thấp

Các bác cho hỏi vì sao tvd có eps 14.6 mà giá có 7.6.