Thế giới đỏ lửa Vnindex vẫn đứng vững là nhờ nhóm ngành dẫn dắt tháng 6 này