Thép Pomina thua lỗ nặng, người thân chủ tịch tháo chạy

Chị gái của Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thép Pomina ( HoSE: POM ), bà Đỗ Thị Nguyệt, đã đăng ký bán 3,5 triệu cổ phiếu POM từ ngày 22/11 đến ngày 20/12 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Nếu giao dịch bán thành công, bà Nguyệt sẽ giảm sở hữu tại POM từ gần 4,6 triệu cổ phiếu xuống còn gần 1,1 triệu cổ phiếu ( tỷ lệ 0,39% ). Trước đó, em gái ông Đỗ Duy Thái cũng đã đăng ký bán 6,57 triệu cổ phiếu POM. POM ghi nhận doanh thu đạt 503 tỷ đồng trong quý III/ 2023, giảm 83% so với cùng kỳ và lỗ ròng 110 tỷ đồng trong quý này. Chủ tịch HĐQT Công ty - ông Đỗ Duy Thái hiện chỉ nắm giữ 869.400 cổ phiếu POM, tỷ lệ 0,31%.

Thông tin chi tiết: https://vietnamfinance.vn/thep-pomina-thua-lo-nang-nguoi-than-chu-tich-thao-chay-20180504224291742.htm