Thị trường 20.12.2021

" Lình xình nhưng vẫn có quà"
:white_check_mark:Siêu cổ CII, SAM, VND vẫn phát quà cho đại gia đình “ĐẦU TƯ THỊNH VƯỢNG”
:white_check_mark:Chúc mừng cả nhà nhé :partying_face:
:pushpin:Ai muốn có những mã tốt có thể tham gia room mình hỗ trợ nhé:
:pushpin:ĐẦU TƯ THỊNH VƯỢNG https://bitly.com.vn/gcazag
:pushpin:Liên hệ : 0938057538 Mr. Tài