Thị trường bull trap liên tục, càng mua càng lỗ

đau, chứng khoán tới thời downtrent chỉ có lỗ và lỗ, nghỉ tết thôi

1 Likes

Nghỉ hết tuần sau chờ quỹ ngoại bán xong đã bác!

ngoại bán cả năm rồi bác, có dừng bán đâu, thị trường downtrent rồi

1 Likes