- Thị trường đã tăng 9 phiên kể từ khi hệ thống xác nhận Chân sóng ngày 23/7!

5/8/2021

  • Thị trường đã tăng 9 phiên kể từ khi hệ thống xác nhận Chân sóng ngày 23/7!!!
  • Các mã cổ phiếu nổi bật: GVR, DRC, BFC, NKG, TNG, DCM, VCI, HBC,…
  • Chứng quyền.
  • Phái sinh.