Thị trường đi ngang - Chờ đợi ngân hàng

Hiện tại kháng cự với VNINDEX tại vùng đỉnh gần nhất 1511. Hỗ trợ với VNINDEX ở 1473, 1434, 1414, 1368. Do VNINDEX đang ở vùng đỉnh gặp thông tin vĩ mô xấu sẽ xảy ra rung lắc khá mạnh. Tuy vậy dòng tiền hiện tham gia thị trường tốt nên xu hướng thị trường vẫn giữ được đà tăng ngắn, trung và dài hạn
Các kịch bản cho VNINDEX cần lưu ý:

 • Kịch bản tích cực: VNINDEX tích luỹ trên 1473 và cho những phiên bật tăng tiếp vượt qua vùng đỉnh 1510 với sự hỗ trợ từ nhóm cổ phiếu lớn, cổ phiếu VN30
 • Kịch bản tích luỹ: VNINDEX đi ngang tích luỹ trong biên độ rộng từ 1434-1511 trong khoảng thời gian 1-3 tuần dòng tiền luân chuyển qua lại giữa các nhóm cổ phiếu.
 • Kịch bản tiêu cực: VNINDEX giảm < 1473 và cho xu hướng phá nền giá 1434 thì xu hướng trong ngắn hạn sẽ xấu và có thể VNINDEX sẽ điều chỉnh về những vùng hỗ trợ thấp hơn như 1414 hay 1368.
  Với xư hướng trung, dài hạn vẫn tốt nên kỳ vọng thị trường sẽ có xu hướng tích cực hơn để tiến lên vùng 1600-1700 khi dòng tiền có thể sẽ chuyển về nhóm cổ phiếu lớn, cổ phiếu VN30.
  Tuy nhiên cần luôn trong tâm thế quản trị rủi ro tốt khi có những xu hướng xấu xảy ra vẫn cần tuân thủ kỷ luật nếu các cổ phiếu trong danh mục nắm giữ vi phạm điểm cắt lỗ.
  Phiên giao dịch đầu tháng 12 thị trường đi ngang trong biên độ hẹp trước những thông tin trái chiều từ biến chủng Covid mới. Dòng cổ phiếu ngân hàng vẫn sẽ là nhóm cổ phiếu cần chú ý trong những phiên giao dịch này. Đây là nhóm có nhiều khả năng hỗ trợ cho đà tăng của VNINDEX nhiều nhất trong thời điểm này.
  Sóng gió chứng khoán: Thị trường đi ngang - Chờ đợi ngân hàng | Công Nhiệm ITP - YouTube