- Thị trường giằng co sau phiên tăng, tiếp tục theo dõi tín hiệu dòng tiền!

6/5/2021

  • Thị trường giằng co sau phiên tăng, tiếp tục theo dõi tín hiệu dòng tiền!
  • Các mã cổ phiếu nổi bật: VIB, REE, HSG, NKG, TCB, LCG,…
  • Chứng quyền.
  • Phái sinh.
  • Quỹ đầu tư.

@Link xem lại live youtobe: 6/5/2021- Thị trường giằng co sau phiên tăng, tiếp tục theo dõi tín hiệu dòng tiền! - YouTube