- Thị trường giằng co và đáo hạn phái sinh!

15/4/2021

  • Thị trường giằng co và đáo hạn phái sinh!
  • Các mã cổ phiếu nổi bật: HPG, HSG, NKG,…
  • Chứng quyền.
  • Phái sinh.
  • Quỹ đầu tư.

@Link xem lại live youtobe: 15/4/2021- Thị trường giằng co và đáo hạn phái sinh!- Các mã cổ phiếu nổi bật: HPG, HSG, NKG,… - YouTube