- Thị trường giao dịch giằng co!

25/1/2021
- Thị trường giao dịch giằng co!
- Các mã cổ phiếu nổi bật: ASM, VGC, TNG, KBC, DXG, MWG, PNJ,…
- Chứng quyền.
- Phái sinh.

@Link xem lại live youtobe: 25/1/2021- Thị trường giao dịch giằng co!- Các mã cổ phiếu nổi bật: ASM, VGC, TNG, KBC, DXG, MWG,... - YouTube

Hôm nay TT giảm mạnh liệu tạo đáy chưa!