Thị trường hoảng loạn tâm lý bán tháo , nên giữ dài hạn, bán cắt lỗ hay mua bắt đáy?

Link youtube mình sẽ chia sẽ kĩ hơn về các mức hỗ trợ và mức khi bắt đáy:Thị trường hoảng loạn, tâm lý bán tháo và đâu sẽ là đáy? - YouTube

link youtube:Thị trường hoảng loạn, tâm lý bán tháo và đâu sẽ là đáy? - YouTube